login::  password::
cwbe coordinatez:
4684483
1495370
2449314
7814765

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: moderated
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
K|my_K|given_K
last
commanders
polls

total descendants::430
total children::430
13 K

show[ 2 | 3] flat


skurva.0
zrnk☉0
kyberbubus0
al-caid0
::mizu::0
Schwester0
vrq[Locked_OUT]0
Standard0
kostja33
tybyk41
kljucevskaya47
afross57
samuel72
Gerronimo124
darmozrac125
lubomier.sk140
janicka146
andread168
femme170
paket247
bliksa259
diagnoza: av...283
XcomeX330
palino330

Etymologický Slovník Kyberie

ǵneh₃dʰis swojom dn̥ǵʰweh₂m!

- lexéma je v doloženom (slovenskom/českom spisovnom) znení v titulke nódy
- na začiatku nódy je fonologická výslovnosť v spomenutom jazyku (slovensky/česky/podľa iného dialektu), nasleduje vývin znenia v slovenčine a v jazyku priameho darcu (ak ide o výpožičku)
- význam slov v druhých jazykoch v úvodzovkách (")
- pri slovách, čo sa dajú odvodiť z praslovančiny, je koreň uvedený podľa osnovy
- doložené staroslovienske (OCS) lexémy sú v azbuke, podľa možnosti aj so zdrojom
- nedoložené znenia sú s hviezdičkou (*)
- keywords pomáhajú pri orientácii cez filter (napr. časť tela, nábož.výraz, potravina...)
- nové lexémy sa zobrazia cez flat view, v indexe je abecedný zoznam kľúčových slov

- pod zdedenými (DE Erbwörter) sa myslia slová zo slovnej zasoby indoeurópskeho prajazyka, pri ktorých vieme načrtnúť priamy vývin z PIE koreňa do súčasného znenia podľa pravidelných jazykových zmien; zloženiny (DE Amalgame) sú zdedené slová vytvorené z viacerých PIE koreňov
- pod výpožičkami (DE Entlehnungen) sa myslia slová, pri ktorých sa priamy vývin z PIE koreňa rekonštruovať nedá; spadajú sem tak výpožičky z druhých IE/slov. jazykov, ako aj z iných (TR, HU) jazykových skupín
- môže ísť o prieniky (LAT penetratio) slov, nahradzujúce existujúce výrazy v jazyku, o novotvary, popisujúce nove javy (vynálezy, objavy, nové spoločenské štruktúry...) v kultúre, alebo o kalky (<- FR calque), doslovné preklady výrazov z cudzej reči
- pod kognátmi (LAT cognatus ~ *s-rodný, napr. BG сродeн) sa myslia príbuzné slová; ide o vzťah slov v rôznych jazykoch, alebo aj v jednom jazyku, dávnejšie rozlíšených už neproduktívnymi morfémami a jazykovými zmenami


návod
skratky jazykov
tabuľky znakov
vysvetlivky
zdroje
fórum

obsah
flat view  submission:: a :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: baňa :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: báseň :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: bdieť :: NEW (0 children )  [2K] (al-caid)
  submission:: behať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: biely :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: biť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: blázon :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: bledý :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: blesk :: NEW (0 children )  [2K] (al-caid)
  submission:: blízky :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: blud :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: bod- :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: boh :: NEW (0 children )  [2K] (al-caid)
  submission:: bol- :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: bor :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: brať :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: brat :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: breh :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: breza :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: brva :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: buk :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: búr- :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: býk :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: byť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: celý :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: cesto :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: cirkev :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: cudzí :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: cukor :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: čas :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: častý :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: čaša :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: čerešňa :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: červ :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: česať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: čierny :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: čin :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: čist- :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: človek :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: črep :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: črevo :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: čudo :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: čuť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: dať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: dážď :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: dcéra :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: dedo :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: dej :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: deň :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: deväť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: dieťa :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: div :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: dlhý :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: dno :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: do :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: dob- :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: dol :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: drevo :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: driapať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: driemať :: NEW (0 children )  [2K] (al-caid)
  submission:: drieť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: drobiť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: druh :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: drzý :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: držať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: dub :: NEW (0 children )  [2K] (al-caid)
  submission:: dúfať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: duch :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: dva :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: dym :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: ešte :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: fungovať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: hasiť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: hlad :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: hlas :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: hlava :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: hlina :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: hlt :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: hlúpy :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: hmla :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: hnať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: hniť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: hody :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: hora :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: horda :: NEW (0 children )  [2K] (al-caid)
  submission:: horieť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: hospod- :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: hotov- :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: hov- :: NEW (0 children )  [2K] (al-caid)
  submission:: hra :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: hrad :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: hrôza :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: hruda :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: hruška :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: hudba :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: hus :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: hustý :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: hviezda :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: chápať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: chcieť :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: chlad :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: chlieb :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: chodiť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: chovať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: chrbát :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: chyba :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: ísť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: jablko :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: jahňa :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: jahoda :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: jar :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: jasný :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: jať :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: jazda :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: jazero :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: jazyk :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: jeden :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: jedľa :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: jeleň :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: jeseň :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: jesť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: jež :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: juh :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: junák :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: k :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: kameň :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: Karpaty :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: klásť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: kloniť :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: kniha :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: kolo :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: kopať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: kosť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: kov :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: koza :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: kôň :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: kradnúť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: kraj :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: krása :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: krava :: NEW (0 children )  [2K] (al-caid)
  submission:: krivý :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: kŕmiť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: kruh :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: krútiť :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: krv :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: kryť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: kultúra :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: kus :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: kvet :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: kyber- :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: kys- :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: lačný :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: ľad :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: ľahký :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: ľak- :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: lakeť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: ľan :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: láska :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: látka :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: ľavý :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: lebka :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: leniv- :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: les :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: lesť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: leto :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: ležať :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: liať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: líce :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: lietať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: liezť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: lichý :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: lipa :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: loď :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: lomiť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: losos :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: loviť :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: lož :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: ľúbiť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: lúč :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: ľudia :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: mach :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: maľovať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: malý :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: matka :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: mazať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: mäkký :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: mäso :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: med :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: meniť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: meno :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: mesiac :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: miasť :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: miera :: NEW (0 children )  [2K] (al-caid)
  submission:: miesto :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: milý :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: míňať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: mlad- :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: mlčať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: mlieť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: mnoho :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: Morava :: NEW (0 children )  [3K] (al-caid)
  submission:: more :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: most :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: mozog :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: môcť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: mr- :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: mrak :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: mravec :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: mráz :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: mreža :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: múdry :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: muka :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: muž :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: myseľ :: NEW (0 children )  [3K] (al-caid)
  submission:: myť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: na :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: nebo :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: nie :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: niesť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: niť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: nízky :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: noc :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: noha :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: nos :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: nový :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: o :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: obuť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: od :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: oheň :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: oko :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: olovo :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: opak :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: orať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: orech :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: orol :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: os :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: osa :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: osem :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: ostrý :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: otec :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: ovca :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: padať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: páliť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: pamäť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: pásť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: päť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: pekný :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: pena :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: Perún :: NEW (0 children )  [2K] (al-caid)
  submission:: pes :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: piecť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: pieseň :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: písať :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: piť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: platiť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: plávať :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: pliesť :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: plný :: NEW (0 children )  [2K] (al-caid)
  submission:: pľúca :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: plynúť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: po :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: pohár :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: pokoj :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: pole :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: poslať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: pôsobiť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: práca :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: prasa :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: prav- :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: prax :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: pre :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: pre- :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: priať :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: prosiť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: proti :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: pustý :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: rád :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: rameno :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: ráno :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: rásť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: rebro :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: reč :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: rezať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: riad :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: riedky :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: rieka :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: riešiť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: rob- :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: rod :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: roh :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: rosa :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: rovný :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: roz- :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: rúbať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: ruka :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: rupnúť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: Rus :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: rušiť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: ryba :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: ryť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: s :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: sahať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: sedem :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: sedieť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: sekať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: seno :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: sestra :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: sever :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: siať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: sieť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: sklo :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: skor- :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: slab- :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: sledovať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: slnko :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: sloboda :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: slovenský :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: slovo :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: sluch :: NEW (0 children )  [2K] (al-caid)
  submission:: smrad :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: sneh :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: snovať :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: socha :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: soľ :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: sova :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: spať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: spieť :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: srdce :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: stať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: stíhať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: sto :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: stoh :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: strana :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: stretnúť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: stroj :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: strom :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: strýc :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: stúpať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: suchý :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: svet :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: sviňa :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: svokor :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: syn :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: syr :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: sýty :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: šesť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: šiť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: štyri :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: ťah- :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: Tatry :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: teľa :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: tenký :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: teória :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: teplo :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: tesný :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: tlačiť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: tma :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: trhať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: tri :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: triasť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: trieť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: triezvy :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: tuk :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: tvor :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: u :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: učiť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: uhol :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: ucho :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: ujo :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: um :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: unaviť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: ústa :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: v :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: vadiť :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: vajce :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: variť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: včela :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: vec :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: večer :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: veľký :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: ves :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: vesel- :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: viať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: viazať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: vid- :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: viera :: NEW (0 children )  [2K] (al-caid)
  submission:: viesť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: víno :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: viť :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: vlk :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: vlna :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: vnuk :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: voda :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: voj :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: voz :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: vôľa :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: vôňa :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: vrah :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: vrana :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: vráta :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: vŕba :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: vrhať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: vrt- :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: vše- :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: vy- :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: vysoký :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: z :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: za :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: zabudnúť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: zajac :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: zdravie :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: zel- :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: zem :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: zima :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: získať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: zlo :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: znať :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: zob :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: zrieť :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: zub :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: zv- :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: zver :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: žaba :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: želať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: žena :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: žiadať :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: žiaľ :: NEW (0 children )   (al-caid)
  submission:: živ- :: NEW (0 children )  [1K] (al-caid)
  submission:: žriebä :: NEW (0 children )   (al-caid)
axone _Etymologia
axone main
axone vykickstartrujme si etymologicky slovnik slovenciny?