login::  password::
cwbe coordinatez:
866
1551575
6587946
8392530

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
K|my_K|given_K
last
commanders
polls

total descendants::4
total children::2
25 K

show[ 2 | 3] flat


Výzva vláde SR: Zastavte ničenie horských lesov

36876643786_6cd9192c81_z.jpg

V piatok 8.9 bola zverejnená Výzva zastavte ničenie horských lesov. Autorom je Slovenský ochranársky snem, spolu s chalanmi z Arolla film, Martinom Mikolášom z OZ Prales a podporilo ju viac ako 150 organizácií a odborníkov zo Slovenska i zo zahraničia. Vo štvrtok tiež odišla do vlády a príslušných ministerstiev.

Pravdepodobne to nimi neotrasie, ale takto začínala aj iniciatíva Za živé rieky - za dva roky vyšli pod jej hlavičkou (vďaka ľuďom, ktorí sú v nej združení) desiatky článkov a reportáží a v súčasnosti začínajú vznikať malé lokálne iniciatívy, ktoré sa organizujú pri rezistencii voči výstavbe MVE a začínajú sa venovať aj vzdelávaniu verejnosti. Veci sa hýbu pomaly a na štruktrálne zmeny si ešte počkáme, ale keď si predstavím, že by vôbec nevznikla, bola by to škoda

Rovnako táto výzva, vďaka ľuďom ktorí za ňou stoja, má potenciál vytvoriť niečo podobné - sú už aj konkrétnejšie plány. Tak držte palce

Erika Baláža poznáte každý ale napr. Karol je taký neznámy hrdina a robí pekné fotky. On vás udrží zorientovaných https://www.facebook.com/karol.kalisky?lst=100000471366928%3A1306723585%3A1504984880

Médiá: https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/441129-ochranari-vyzyvaju-vladu-aby-zastavila-nicenie-horskych-lesov/

Plné znenie:

Výzva vláde SR: Zastavte ničenie horských lesov!
Redakcia - piatok, 08. 09. 2017

September 2017, Bratislava

Slovenský ochranársky snem a ďalšie dolu podpísané organizácie a osoby vyjadrujú hlboké znepokojenie nad masívnou ťažbou a výstavbou lesných ciest v horských lesoch Slovenska. Posledné zvyšky nerozdrobených prirodzených a prírodných lesov miznú bezprecedentnou rýchlosťou, a to aj v najvýznamnejších veľkoplošných chránených územiach – v národných parkoch.

Spolu s lesmi strácame aj jedinečné prírodné a kultúrne dedičstvo. Nadmernou ťažbou a chaotickou výstavbou ciest zvyšujeme riziko povodní a sucha, zrýchľujeme deštrukciu pôdy, prispievame k zvyšovaniu koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére, ničíme biologickú rozmanitosť, turistický potenciál našich hôr a tiež charakteristický ráz krajiny hlbokých západokarpatských horských lesov. Prejavy deštrukcie sú jasne viditeľné a odborne nespochybniteľné.

Naposledy to boli povodne pod rúbaniskami v Nízkych Tatrách. Stav populácií niektorých chránených druhov je „vďaka“ ťažbe a doprave dreva kritický. Tetrov hlucháň, symbol prirodzených horských lesov, je na pokraji vyhynutia. Niet divu, že situácia vážne znepokojuje verejnosť.

Vláda Slovenskej republiky dlhodobo ignoruje tento problém. Nerieši ho nielen na súkromných, ale ani na štátnych pozemkoch. Regulácia ťažby a výstavby ciest v národných parkoch je len formálnou možnosťou, väčšinou bez reálneho použitia formou zákazu týchto činností, či trvalejšie formou vyhlásenia prísne chránených zón.

Zodpovednosť za obrovské škody vzniknuté zničením našich najhodnotnejších ekosystémov je jednoznačne na strane vlády SR a vecne príslušných ministerstiev (MPRV SR, MŽP SR). Majú dostatok informácií o následkoch rozsiahlej ťažby a všetky nástroje na jej reguláciu. Nečinnosť vlády a ministerstiev preto vyvoláva obavy o to, čie záujmy ochraňujú. Sú to záujmy všetkých ľudí a ich ústavou deklarované práva na priaznivé životné prostredie, alebo záujmy úzkej skupiny ľudí, ktorých krátkodobý profit sa realizuje na úkor dlhodobých strát celej spoločnosti?

Vyzývame vládu k okamžitým krokom na zastavenie ničenia horských lesov. Vláda by mala použiť dostupné legislatívne nástroje na bezodkladné zastavenie ťažby a výstavby ciest v posledných zvyškoch pralesov, ako aj vo všetkých lesoch, kde dodnes prežil tetrov hlucháň, aby sme predišli vyhynutiu tohto druhu. Vláda by tiež mala prijať záväzok na zvýšenie podielu prísne chránených území na najmenej 5 % z rozlohy Slovenskej republiky a na prijatie zonácie národných parkov podľa medzinárodne uznávaných kritérií.

Práve bezzásahové územia a zladenie využívania krajiny s ochranou prírody prostredníctvom zón ochrany sú nevyhnutnými predpokladmi pre dosiahnutie minimálnych štandardov dobrého spravovania národných parkov.

Autori výzvy:

Ing. Erik Baláž, Arolla film

Ing. Ľubica Trubíniová, ochranárka, Slovenský ochranársky snem

Ing. Ján Topercer, CSc., ekológ, Botanická záhrada Univerzity Komenského v Bratislave, pracovisko Blatnica

Ing. Martin Mikoláš, PhD., Katedra ekologie lesa, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze

prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc., geograf a environmentalista, Slovenský ochranársky snem

Ing. Karol Kaliský, lesník, filmár, Arolla FilmPodporujúce organizácie:

Slovenský ochranársky snem (S-O-S) – Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc.

WWF Slovensko – Mgr. Miroslava Plassmann, PhD.

Spoločnosť pre trvalo udržateľný život/SR – Mgr. RNDr. Ján Szőllős, CSc., predseda

Klub stráže prírody – Mgr. Andrej Kovarik

Inciatíva Naše Karpaty – Jakub Mrva, Marek Páva

Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát – RNDr. Peter Straka, PhD., výkonný riaditeľ a správca

MV SZOPK v Bratislave – Ing. Katarína Šimončičová

OZ PRALES – Ing. Lenka Hrúzová

Centrum environmentálnych aktivít Trenčín – Mgr. Richard Medal

CEPTA – Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy – Ing. Daniel Lešinský, PhD.

Nadácia AEVIS – Rastislav Mičaník

OZ SOSNA – Ing. Štefan Szabó, PhD., predseda, RNDr. Silvia Szabóová, riaditeľka

OZ TATRY – Mgr. Rudolf Pado

OZ Tilia – RNDr. Eva Stanková, PhD.

ZO SZOPK č. 6 v Bratislave – MUDr. Peter Tatár

Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska PČOLA – Eulália Štefanová, predsedníčka správnej rady

Centrum environmentálnej a etickej výchovy – Mgr. Juraj Hipš

Inštitút vodnej politiky – RNDr. Elena Fatulová, predsedníčka

Centrum pre filantropiu – Mgr. Marcel Zajac

EKOCENTRUM Senica – RNDr. Ľubica Krištofová, riaditeľka

OZ Hrad-Slavín – Sabína Barborjak, predsedníčka

Lesoochranárske zoskupenie VLK – Ing. Juraj Lukáč, náčelník

Ochrana dravcov na Slovensku – Ing. Boris Maderič, podpredseda

Priatelia Zeme – SPZ – Branislav Moňok, podpredseda

Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko – Mgr. Miroslav Demko, riaditeľ

Bratislavské regionálne ochranárske združenie – BROZ – RNDr. Tomáš Kušík, PhD., predseda

VIA IURIS – Milan Šagát, riaditeľ

Združenie Slatinka – Ing. Jana Pavlíková, koordinátorka

Hnutí Duha – Jiří Koželouh, programový riaditeľ, ČR

Pokračovanie:
http://www.ochranari.sk/vyzva-vlade-sr-zastavte-nicenie-horskych-lesov
0000086601551575065879460839253008392757
Prospero
 Prospero      10.09.2017 - 23:30:40 , level: 1, UP   NEW
PUTol som na main, vrq nastav prosim obrazok cez configure -> configure_image

000008660155157506587946083925300839275708392824
vrq[Locked_OUT]
 vrq[Locked_OUT]      11.09.2017 - 09:29:57 , level: 2, UP   NEW
Vďaka

0000086601551575065879460839253008392566
chaplin
 chaplin      10.09.2017 - 08:45:59 (modif: 10.09.2017 - 08:46:51), level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
dufam ze sa idecko 3652720 "Zviera" prida.
https://kyberia.sk/id/8386172

000008660155157506587946083925300839256608392571
vrq[Locked_OUT]
 vrq[Locked_OUT]      10.09.2017 - 08:54:55 (modif: 10.09.2017 - 08:57:54) [3K] , level: 2, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
Vlk podporil ako organizácia